Bàn sinh viên BSV104 Hòa Phát giá tốt nhất TPHCM hiện nay

Thông số bàn sinh viên BSV104
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
120 cm 40 cm 75 cm
Danh mục:
.
.
.
.