Bàn ghế sinh viên BSV103T

Thông số bàn ghế sinh viên BSV103T
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
120 cm 94 cm 75 cm
Danh mục:
.
.
.
.