Bàn học sinh gia đình BHS20-4 | Nâng hạ chiều cao dễ dàng

Thông số bộ bàn ghế học sinh BHS20-4
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao ( tăng / giảm )
80 cm 50 cm 59 – 74 cm
Danh mục:
.
.
.
.