Bàn học sinh gỗ tự nhiên BHS116-6G | Hộc bàn cực rộng

Thông số bàn học sinh BHS116-6G
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60 cm 50 cm 69 cm
Danh mục:
.
.
.
.