Bàn học sinh BHS28-2 | Bàn học nâng hạ cho trẻ em

Thông số bàn học sinh BHS28-2
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao ( tăng / giảm )
75 cm 45 cm 53 – 68 cm
Danh mục:
.
.
.
.