Bàn thí nghiệm vật lý BTN101 Hòa phát chính hãng – Bao giá

Thông số bàn thí nghiệm BTN101
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
140 cm 70 cm 135 cm
Danh mục:
.
.
.
.