Bàn học sinh gỗ tự nhiên BHS116-7G | Chống thấm nước tốt

Thông số bàn học sinh BHS116-7G
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60 cm 50 cm 75 cm
Danh mục:
.
.
.
.