Bàn học sinh gia đình BHS41BG | Chính hãng Hòa Phát

Thông số bàn học sinh BHS41BG
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
70 cm 50 cm 69 cm
Danh mục:
.
.
.
.