Bàn học sinh gia đình BHS41B | Có bánh xe, bàn nhỏ gọn

Thông số bàn học sinh BHS41B
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
70 cm 50 cm 69 cm
Danh mục:
.
.
.
.