Bàn học sinh gỗ tự nhiên BHS116-4G | Nội thất trường học

Thông số bàn học sinh BHS116-4G
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60 cm 50 cm 57 cm
Danh mục:
.
.
.
.