Bàn học sinh BHS110-3 Hòa Phát

Thông số bàn học sinh BHS110-3
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
120 cm 45 cm 51 cm
Danh mục:
.
.
.
.