Bàn học sinh BHS109HP3 tiện nghi

Thông số bàn học sinh BHS109HP3
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
120 cm 40 cm 54 cm
Danh mục:
.
.
.
.