Bàn học sinh gia đình BHS20-3 | Bàn trẻ em nâng hạ

Thông số kĩ thuật bàn học sinh BHS20-3
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
80  cm 50 cm 59 – 74 cm
Danh mục:
.
.
.
.