Bàn học sinh gia đình BHS20-1 | Bàn nâng hạ, có hộc sẵn

Thông số kĩ thuật bàn học sinh BHS20-1
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
80  cm 50 cm 59 – 74 cm
Danh mục:
.
.
.
.