Bàn học sinh BHS107-4 Hòa Phát | Bàn tốt – Giá Mềm

Thông số bàn học sinh BHS107-4
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
60 cm 50 mm 57 cm
Danh mục:
.
.
.
.