Bàn gấp Hòa Phát BMG01 | Gọn nhẹ, Giá tốt

Thông số bàn gấm BMG01-1
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
58.5 cm 40.5 cm 20 cm
Danh mục:
.
.
.
.