Bộ bàn ghế học sinh BHS106-3+GHS106-3 Hòa Phát giá Tốt

Thông số bàn học sinh BHS106-3
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
60 cm 45 cm 51 cm
Danh mục:
.
.
.
.