Bàn bán trú BBT103HP3 Hòa Phát | Giá tốt nhất, cạnh tranh

Thông số bàn bán trú BBT103HP3
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
120 cm 40 – 80 cm 54 cm
Danh mục:
.
.
.
.