Bàn ghế trường học BSV107 – Tiện ích, bền bỉ, hiện đại

Thông số bàn sinh viên BSV107
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
120 cm 80 cm 75 cm
Danh mục:
.
.
.
.