Bàn đọc sách thư viện BTV101 có vách ngăn riêng tư

Thông số bàn thư viện BTV101
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
240 cm 120 cm 120 cm
Danh mục:
.
.
.
.