Bàn học sinh cấp 1,cấp 2 BHS09-1 Hòa Phát | Chất lượng cao

Thông số bàn học sinh BHS09-1
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
95 cm 48 cm 72.5 cm
Danh mục:
.
.
.
.