Bàn học sinh gia đình BHS32-1 | Bàn nâng hạ, kệ sách mini

Thông số bàn học sinh BHS32-1
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
80 cm 60 cm 110 cm
Danh mục:
.
.
.
.