Bàn ghế học sinh BHS40G | Kích cỡ chuẩn bộ Y Tế

Thông số bàn học sinh BHS40G
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
70 cm 50 cm 70 cm
Danh mục:
.
.
.
.