Bàn ghế học sinh BHS40 | Kích cỡ Tiêu chuẩn mới nhất

Thông số bàn học sinh BHS40
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
70 cm 50 cm 69 cm
Danh mục:
.
.
.
.