Bàn học sinh gỗ tự nhiên BHS116-5G | Siêu bền bỉ

Thông số bàn học sinh BHS116-5G
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60 cm 50 cm 63 cm
Danh mục:
.
.
.
.