Ghế sinh viên GSV104 Hòa Phát | Thiết kế 02 chỗ, Giá Tốt nhất

Thông số ghế sinh viên GVS104
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
120 cm 22 cm 45 cm
Danh mục:
.
.
.
.