Bàn học sinh gia đình BHS32-4 | Có cần nâng hạ, kệ mini

Thông số bàn học sinh BHS32-4
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
80 cm 60 cm 110 cm
Danh mục:
.
.
.
.