Bàn ghế sinh viên có tựa BSV102T Hòa Phát

Thông số Bàn ghế sinh viên có tựa BSV102T
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
120 cm 89 cm 75 cm
Danh mục:
.
.
.
.