Vách ngăn văn phòng bọc vải – Bao giá tốt nhất thị trường

Thông số vách ngăn bọc vải
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
— cm 5 cm — cm
.
.
.
.