Bàn học sinh BHS109-3 chính hãng | Hòa Phát Giá Sỉ

Thông số bàn học sinh BHS109-3
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
120 cm 45 mm 51 cm
Danh mục:
.
.
.
.