Bàn BHS108-4 cho học sinh | Nội thất trường học chất lượng

Thông số bàn học sinh BHS108-5
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
120 cm 50 cm 57 cm
Danh mục:
.
.
.
.